அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைப்பதும் கப்ருகளை வணங்குவதும்

in அனாச்சாரங்கள்,இணைவைத்தல்

{ 1 comment… read it below or add one }

mohamed shafi November 24, 2013 at 12:23 pm

daily have watch this page very usefully

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: