ஹதீஸில் கூறப்படும் உதாரணங்கள்: – ஓர் அறிவியல் பார்வை!!

Post image for ஹதீஸில் கூறப்படும் உதாரணங்கள்: – ஓர் அறிவியல் பார்வை!!

in அறிவியல்

எஸ்.ஹலரத் அலி, திருச்சி-7

அல்லாஹ் உலகைப் படைத்து, அதை ஆளும் மனித குல மக்களுக்கு நேர்வழி காட்ட தூதர்களையும் அனுப்பினான். அந்த இறை தூதர்களுக்கு வழி காட்ட நெறி நூல்களையும் இறக்கி அருளினான். இப்படி நன்மை தீமைகளை பிரித்தரிவிக்கக்கூடிய வேதங்களிலும், அதன்படி வாழ்ந்து காட்டிய தூதர்களின் போதனைகளிலும் ஏராளமான உதாரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. நம் கண்முன்னே உள்ள பொருட்களை உதாரணமாக காட்டியே அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் சத்தியத்தை எளிமையாக விளக்குகிறார்கள்.

இந்தவகையில், இரண்டு ஹதீஸ்களில் இடம்பெறும் உதாரணங்களை அறிவியல் ஆய்வுக்குட்படுத்தி அதன் தன்மைகள், இன்றைய நவீன அறிவியலுக்கு ஒத்துள்ளதா? அல்லது முரண்புகிறதா என்பதைப் பார்ப்போம். அல்லாஹ்வின் மார்க்கமான இஸ்லாம் ஓர் இயற்கை மார்க்கம். இது எப்போதும் எக்காலத்திற்கும் இயற்கை அறிவியலோடு இணைந்து செல்லும் மார்க்கம். இதில் முரண்பாடுகளை இருப்பதற்கு இடமில்லை

ஹதீஸ்-1.

அல்லாஹ் பூமியை படைத்தபோது, அது நடுங்க ஆரம்பித்தது. அல்லாஹ் மலைகளைப் படைத்து பூமி ஆடாமல் நிலைநிறுத்தினான். மலைகளின் பலத்தைக் கண்டு வானவர்கள் வியப்புற்று, எங்கள் இறைவனே! நீ படைத்தவற்றுள் இந்த மலைகளை விட பலமானது ஏதும் உண்டா? என்று வினவினர். அதற்கு அல்லாஹ், ஆம்! இரும்புஎன்றான்.

இறைவனே! இரும்பை விட பலமானது ஏதேனும் உண்டா?”  என்று மீண்டும் கேட்டார்கள், ஆம்! உண்டு. அது நெருப்பு!என்று அல்லாஹ் கூறினான். இந்த நெருப்பை விட பலமானது ஏதேனும் உண்டா? என்று கேட்ட போது, ஆம்! அது தண்ணீர்! என்று கூறினான். இந்த தண்ணீரை விட பலமானது உண்டா? என்று கேட்டதற்கு, ஆம்! அது காற்று! என்று அல்லாஹ் கூறினான்.

 இந்த பலமான காற்றை விட பலமானது உண்டா? என்று கேட்டபோது, ஆம்! உண்டு, அது ஆதமுடைய மகனானவன் தன் இடது கைக்கு தெரியாமல் வலது கையால் கொடுக்கும் தர்மமாகும்! என்று அல்லாஹ் கூறியதாக, நபி (ஸல்) அவர்கள் நவின்றார்கள்.

 அறிவிப்பவர்: அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி),      நூல் : திர்மிதீ- 3369. (English) ; 3695 (Arabic)

 Italian Dolomite mountains
ஒரு மனிதன் கொடுக்கும் தர்மத்தின் நிலை எந்தளவு உயர்வானது, பலம் பொருந்தியது என்பதனை அல்லாஹ், மலை, இரும்பு, நெருப்பு,  நீர், காற்று போன்ற தனது மாபெரும் படைப்புகளுடன் ஒப்பிட்டு… இவைகளை விட தர்மத்தின் கொடை மதிப்பு சிறந்தது என்று மக்களுக்கு உணர்த்துகிறான்..அல்லாஹ் வரிசைப்படுத்திய, மலை,இரும்பு நெருப்பு, நீர்,காற்று போன்றவைகள் அறிவியல் ஆய்வுப்  பார்வையில் சரியான ஒழுங்கு முறையில் உள்ளதா என்று பார்ப்போம்!

மலை என்னும் பாறைகள் பல பொருட்கள் சேர்ந்தது. இதில் பல தனிமங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக ஆக்சிஜன்,சிலிகான், அலுமினியம்,இரும்பு, கல்சியம்,சோடியம், பொட்டாசியம், மங்கனிசியம். போன்ற இரண்டாயிரம் தனிமங்கள் மலைகளில் உள்ளது. ஆயினும் மலைப்பாறைகளின் பொதுவான அடர்த்தி.(Density) 2.0 – 2.6g / cm.3. கிரனைட் கல்லின் பலமானது (Compressive Strength) 100-200 MPa அளவாக உள்ளது. மலைப்பாறைகளின் உறுதித் தன்மை,கடினத்தன்மை,மற்றும் பலத்தை விட இரும்பு அதிக உறுதியும்,கடினத்தன்மையும் கொண்டுள்ளது.

மலைப்பாறைக் கற்களின் அடர்த்தி மதிப்பு 2.0 – 2.6g / cm.3.மட்டுமே. ஆனால் இரும்பின் அடர்த்தி மதிப்பு – 7.85 g /cm3. மலைப்பாறையின் பலம். (Compressive Strength) 100-200 MPa.மட்டுமே. ஆனால் இரும்பின் பலம். (Compressive Strength) 900 – 1500 MPa.அளவாக இருக்கிறது.ஆகவே பலத்தில், உறுதியில் மலைகளை விட இரும்பு அறிவியல் ரீதியாக பலமானது.உறுதியானது. ஆகவேதான் பெரும் கட்டுமானங்களுக்கு இரும்புக்கம்பிகளை நடுவில் வைத்து ஜல்லி சிமிண்ட் (RCC-Reinforced cement concrete) கான்கிரீட் போடுகின்றனர்.

induction furnaceஅடுத்து அல்லாஹ் கூறுகிறான், இரும்பை விட நெருப்பு அதிக பலம் வாய்ந்ததென்று! உண்மைதான்.. இரும்பை உருக்கக்கூடிய சக்தி நெருப்புக்கு உள்ளது அனைவரும் அறிந்ததே! இரும்பை தொடர்ந்து நெருப்பில் வைத்து சூடு படித்தினால் சுமார் 1538 டிகிரி சென்டிகிரேடு வெப்பத்தில் உருகி விடும். தொடர்ந்து வெப்பப்படுத்தினால் சுமார்.2862 டிகிரி சென்டிகிரேடு வெப்பத்தில் இரும்பு ஆவியாகிவிடும். ஆகவே நெருப்பு, இரும்பை விட பலமானது.

Related imageஇந்த நெருப்பை விட தண்ணீர் பலமானது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். காரணம் நெருப்பை அணைப்பதற்கு தண்ணீர் போதுமானது. எந்த பலமான நெருப்பையும் தண்ணீரை அடித்து அமர்த்தி விடலாம். இதற்கு காரணம் தண்ணீர் தீ பிடிக்காது. மேலும் வெப்பத்தை உள்வாங்கக்கூடிய குணம் நீருக்கு உள்ளது. ஒரு பொருள் எரிவதற்கு மூன்று பொருள் தேவை,.. எரி பொருள்,ஆக்சிஜன்,வெப்பம் இம்மூன்றும் சேர்ந்தால்தான் நெருப்பாக எரிய முடியும். நெருப்பை தண்ணீர் எப்படி அணைக்கிறது என்றால், தண்ணீரானது நெருப்பின் வெப்பத்தை இழுத்துக் கொண்டு விடுவதால்.நெருப்பு உடனடியாக அணைந்து விடுகிறது.

அடுத்து அல்லாஹ் கூறுகிறான்..தண்ணீரை விட காற்று பலமானது என்று…எப்படி?

பொதுவாக மலைகளை…இரும்பை… உருக்கலாம், தண்ணீரை ஆவியாக்கலாம். ஆனால் காற்றை வேறு வடிவமாகவோ பொருளாகவோ இயற்கையில் மாற்ற முடியாது மலை, இரும்பு நீர், நெருப்பு போகமுடியாத இடங்களுக்கும் காற்று நுழைய முடியும். காற்று இல்லையேல் உலகில் எந்த உயிரினங்களும் இல்லை. உலகம் உயிர்ப்புடன் விளங்க காற்று பிரதானமான பலமான காரணியாக உள்ளது. காற்றால் நெருப்பை அணைக்க முடியும், நீரை ஆவியாக்க முடியும், இரும்பை துருப்பிடிக்க (Corrosion) மலைப்பாறைகளை அரிக்கவும் (Erosion) முடியும்.

Image result for cyclone windநீரின் பலம் நீர் நிலைகளில் மட்டுமே, மழை பொழிவு இல்லா பாலை  நிலத்தில் அதன் தாக்கம் ஒன்றுமில்லை. வானத்திலுள்ள காற்று மட்டுமே மழை மேகத்தை ஒருங்கிணைக்கவும் வேண்டிய இடங்களுக்கு மேகங்களை இகொண்டு செல்லவும் உதவுகிறது. கடலில் அலைகளை எழுப்பி புயலாக மாற்றவும்… அப்புயல்செல்லும் இடமெல்லாம் கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்துவதும் காற்றே! கஜா புயலின் தாக்கத்தை இன்று நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம்.

இந்த பலமான காற்றைவிட ஒரு மனிதன், தன் இடது கைக்குத் தெரியாமல் வலது கையால் கொடுக்கும் தர்மமே அதிகம் பலம் வாய்ந்தது என்று கூறி பிறருக்கு கொடுத்து உதவும் தர்மத்தை அல்லாஹ் புகழ்ந்து சிறப்பிக்கின்றான்.

ஹதீஸ் 2.

 மறுமை நாளில் மக்கள் அனைவரும், அல்லாஹ்வே காப்பாற்று!….அல்லாஹ்வே காப்பாற்று!! என்று பிரார்த்திப்பார்கள்.அப்போது நரகத்தின் மேலே பாலம் கொண்டு வரப்பட்டு வைக்கப்படும். என்று கூறிகொண்டிருந்தபோது, அல்லாஹ்வின் தூதரே! பாலம் என்றால் என்ன? கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், கால்கள வழுக்கி விழக்கூடிய, சறுக்கக் கூடிய ஓர் இடமாகும்.அதன்மீது இரும்புக் கொக்கிகளும், அகண்டு நீண்ட முற்களும் இருக்கும். அதில் நஜ்து பகுதியில் விளையும் ச அதான் எனப்படும் முட்செடியின் முற்களைப் போன்ற கொக்கிகள் இருக்கும்; என்று பதிலளித்தார்கள்.

 இறை நம்பிக்கையாளர்கள், கண் சிமிட்டும் நேரத்திலும், மின்னலைப்போன்றும் காற்றைப்போன்றும், ,பறவையைப் போன்றும்…உயர் ரக குதிரைகள்… மற்றும் ஒட்டகங்கள் போன்றும்  (விரைவாக) அப்பாலத்தை கடந்து விடுவார்கள்.

 அறிவிப்பவர் : அபூ ஸயீதுல் குத்ரீ (ரலி) நூல்: முஸ்லிம்,-302. புஹாரி.-7439. (ஹதீஸ் சுருக்கம்)

நாளை மறுமை நாளில் நரகத்தை  தாண்டிச் செல்ல, சிராத் என்னும் பாலத்தை கடக்காமல் சுவனத்தில் எவரும் நுழைய முடியாது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான்.

மேலும் அதனை (பாலத்தை) கடக்காமல் உங்களில் யாரும் போக முடியாது; இது உம்முடைய இறைவனின் முடிவான தீர்மானமாகும்.  அல் குர்ஆன்.19:71.     

 

சிராத் என்னும் இப்பாலத்தை கடக்கும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அவர்களின் நன்மையான அமல்களின் பெருமதியைப் பொறுத்து அவர்களின் கடக்கும் வேகமும் இருக்குமென்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படி கடக்கும் வேகத்தை வரிசைப்படுத்துகிறார்கள். கண் சிமிட்டும் நேரம் மின்னல் வெட்டும் நேரம், காற்றைப் போன்று பறவை, பந்தைய குதிரை, மற்றும் ஒட்டக வேகம்.

அறிவியல் பார்வையில் இந்த தர வரிசை சரியான ஒன்றுதானா? பார்ப்போம்.

கண் இமைக்கும் நேரம் அல்லது கண் சிமிட்டும் நேரம், என்பது அறிவியல் ஆய்வில், ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு நேரம்.1/10 வினாடிகள். அதிகபட்சம்  300-400 மில்லி வினாடிகள்.அதாவது  0.33 வினாடி நேரம் (அரை வினாடிக்கும் சற்று கூடுதல்) என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். ஒருவினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கி,மீ.வேகத்தில் வரும் ஒளியானது விழித்திரையில் பட்டு 1/300,000,000,000 seconds. வினாடிகளில் திருப்பி அனுப்புகிறது.

( On average the human blink lasts only a tenth of a second which is 100 milliseconds. Wow, that’s fast! Sometimes, it can even last up to 400 milliseconds.The speed of the twinkling of an  eye is faster  than one hundreds billionths of a second. 1/300,000,000,000.seconds.)

Related imageகண் இமைக்கும் நேரத்தின் வேகத்தை அறிவதற்கு, அல் குர்ஆனில் சில வசனங்களை அல்லாஹ் கூறுகின்றான். சுலைமான் (அலை) அவர்கள் ஏமனில் ஆட்சி  செய்யும் பெண்ணின் சிம்மாசனத்தை யார் எடுத்து வருவது என்று தமது அவையில் வினவிய போது, வேதம் வழங்கப்பட்ட ஒருவர் கண் இமைப்பதற்குள் கொண்டு வருவேன்,என்று சொல்லி… அதன்படி கொண்டு வந்தார்.

இறை வேதத்தில் ஞானத்தைப் பெற்றிருந்த ஒருவர், உங்களுடைய கண்ணை மூடித்திறப்பதற்குள், அதை உங்களிடம் கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று கூறினார்; அவர் சொன்னவாறே அது தம்மிடம் வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டதும்;   அல் குர்ஆன்.27:40.

நபி சுலைமான் (அலை) அவர்கள் பாலஸ்தீன் நாட்டில் பைத்துல்முகத்தஸ் தலை நகரில் ஆட்சி செய்தார்கள். ஏமன்  நாட்டு நாட்டு அரசி ஸன் ஆ தலை நகரில் ஆட்சி புரிந்தார். பாலஸ்தீனுக்கும் ஏமனுக்கும் இடையில் சுமார் 2265 K.M. ( 1407 மைல்கள்).போய் வருவதற்கான மொத்த தூரம் (2265 + 2265 =  4530  KM.) நான்காயிரத்து ஐநூறுக்கும்  அதிகமான கிலோமீட்டர் தூரத்தை கண் இமைக்கும் நேரத்தில் சென்று வரும் ஆற்றல். கண் சிமிட்டும் நேரத்தின் அளவு. ஒரு வினாடியில் பத்தில் ஒரு பங்கு. (1/10.)

இது போலவே இறுதி நாள் வரும் வேகமும் கண் சிமிட்டும் நேரமே!  

இறுதி நாள் நிகழ்வதற்கு அதிகநேரம் தேவையில்லை.கண் சிமிட்டும் நேரம், ஏன் அதைவிடக் குறைந்த நேரம் போதுமானதாகும்.   அல் குர்ஆன்.16:77.

சிராத் என்னும் பாலத்தை நல்லடியார்களில் சிலர் கண் இமைக்கும் வேகத்தில் அதைக்  கடப்பார்கள்.இதை அடுத்து சிலர் மின்னல் வேகத்தில் கடப்பார்கள்.மின்னலின் வேகம் என்ன?

மின்னல் என்பது ஒளி அலை அல்ல.மேகங்களுக்கிடையில் ஏற்படும் மின் தூண்டல்.மேகத்திலிருந்து பூமியை நோக்கி வரும் (Downward strike) மின்னலின் வேகம் வினாடிக்கு 200 கி.மீ, பூமியிலிருந்து மேகத்தை நோக்கிக் செல்லும் (Upward strike ) மின்னலின் வேகம் வினாடிக்கு ஒரு லட்சம் கி.மீ. (100,000 கி.மீ ).

How lightning happens: Dr.Karl’s step-by-step guide..http://www.abc.net.au>programs>the…

Visible satellite image of Tropical Cyclone Olivia a few hours before it crossed

Barrow Island, Australia, setting a new world-record wind gust of 253 mph.

 அடுத்து…நல்லடியார்கள் காற்றைப் போன்று விரைந்து  கடப்பார்கள். காற்றின் வேகம் சராசரி 6 -12 mph (10-19 km) நடுத்தரமான காற்றின் வேகம் சுமார். மணிக்கு 40 – 50  மைல் வரையிலும்; கஜா புயல் போன்ற நேரங்களில் அதன் வேகம் மணிக்கு 70 -100  மைல் ஆகவும் இருக்கும். புயல் காற்றின் அதிக பட்ச வேகம் 1996 ம் வருடம் ஏப்ரல் 10 அன்று ஆஸ்திரேலியாவில் பதிவாகியது, மணிக்கு 408 கி.மீ   ( 253 மைல் )

இதைத்தொடர்ந்து, “ நல்லடியார்கள் “பறவைகள் போன்று விரைந்து கடப்பார்கள்.” பறவைகளில் சற்று பெரிதான “கூழைக்கிடா’ எனப்படும் பெலிக்கன் பறக்கும் வேகம் மணிக்கு 40 மைல்,( 65கி.மீ.) பால்கன் கழுகுகள் மணிக்கு சுமார் 250 கி.மீ வேகத்திலும்,புறா பறக்கும் சராசரி வேகம் மணிக்கு 60 கி.மீ. பந்தைய புறாக்கள் மணிக்கு 140 கி.மீ பறக்கும்.

கொடும் நரகத்தை கடக்க உதவும் சிராத் என்னும் பாலத்தை நல்லடியார்களில் சிலர் உயர் ரக “பந்தைய குதிரைகள் வேகத்தில் கடந்து செல்வர். பொதுவாக பந்தைய குதிரைகளின் வேகம் மணிக்கு 40 – 48  கி.மீ. அதிக பட்சம் வேகம் மணிக்கு 70.76 கி.மீ  (43.97 மைல்) ஆகும்.

Image result for birds flying in the sky hdஇதை தொடர்ந்து சில நல்லடியார்கள் “ஒட்டக வேகத்தில் பாலத்தைக் கடப்பார்கள். ஒட்டகத்தின் சராசரி வேகம் மணிக்கு 14 – 19 கி.மீ  ( 8.7 – 11.8 மைல்).

இஸ்லாம் உரைக்கும் அனைத்து செய்திகளும் அறிவுக்குப் பொருத்தமாகவும்,அறிவியலுக்கு இணக்கமாகவுமே இருக்கும்.,அச்சத்திய செய்திகள் இவ்வுலகில் நம் கண் முன்னே காண்பவையாக இருந்தாலும் சரியே, நம் கண் காணாத சுவனம்,நரகம் குறித்து செய்தியாக இருந்தாலும் சரியே! அனைத்தும் முரண் இன்றியே தெளிவாக புரியும்படியே இருக்கும். 1439 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, படிப்பறிவில்லா பாலைவன மனிதர், இன்றைய  அறிவியல் உண்மைகளை அன்றே சொன்னதன் காரணம்….அவர்  படைத்த இறைவனின் தூதராக இருந்ததே!

இன்னும், இந்தக் குர்ஆனில் (ஹதீஸில்) மனிதர்களுக்காக சகலவிதமான உதாரணங்களையும், அவர்கள் சிந்தித்துப்  பார்ப்பதற்காக நாம் திடமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளோம்.    அல் குர்ஆன்.39:27.

{ 3 comments… read them below or add one }

A.Abdulrajak December 4, 2018 at 3:32 pm

மேகங்களுக்கிடையில் ஏற்படும் மின் தூண்டல் ஒளி தான் .. ஒரு வித மங்கலான பழுப்பு நிற ஒளி. வெள்ளை ஒளி தான் வினாடிக்கு 300000 கிலோ மீட்டர் பயணிக்கும் . வெள்ளை ஒளியில் இருந்து பிரியும் கலர் ஒளிகள் 300 நானோ மீட்டர் முதல் 800 நானோ மீட்டர் வரை அலை நீளம் கொண்டதால் அவைகளின் ஒளி வேகம் மிக குறைவு . மின்னல் ஒளி குறைவான வேகம் கொண்டதால் அவற்றில் இருந்து தப்பிக்க கண் இமையால் கண்ணை மூடி கொள்ள முடியும் . எனவே மின்னலை விட கண் இமை வேகம் அதிகம் . இதை அல்லாஹ்வே கூறுகிறான் .

குரான் 2:20 يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ‌ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِۙ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا‌ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ‏ 
2:20. அம்மின்னல் அவர்களின் பார்வைகளைப் பறித்துவிடப் பார்க்கிறது. அது அவர்களுக்கு ஒளி தரும் போதெல்லாம், அவர்கள் அத(ன் துணையினா)ல் நடக்கிறார்கள்; அவர்களை இருள் சூழ்ந்து கொள்ளும் போது நின்றுவிடுகிறார்கள்; மேலும் அல்லாஹ் நாடினால் அவர்களுடைய கேள்விப் புலனையும், பார்வைகளையும் போக்கிவிடுவான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்றின் மீதும் பேராற்றல் உடையவன்.

Reply

A.Abdulrajak December 4, 2018 at 3:58 pm

நெருப்பை தண்ணீர் எப்படி அணைக்கிறது என்றால், தண்ணீரானது நெருப்பின் வெப்பத்தை இழுத்துக் கொண்டு விடுவதால்.நெருப்பு உடனடியாக அணைந்து விடுகிறது. /////////இதனை நம் உடல் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது வெப்பத்தை குறைக்க தண்ணீரை கொண்டு அணைக்க இறை தூதர் அறிவுரை சால பொருந்தும் .

6011. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’
ஒருவருக்கொருவர் கருணைபுரிவதிலும், அன்பு செலுத்துவதிலும், இரக்கம் காட்டுவதிலும் (உண்மையான) இறைநம்பிக்கையாளர்களை ஓர் உடலைப் போன்று நீ காண்பாய். (உடலின்) ஓர் உறுப்பு சுகவீனமடைந்தால் அதனுடன் மற்ற உறுப்புகளும் (சேர்ந்து கொண்டு) உறங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அத்துடன் (உடல் முழுதும்) காய்ச்சலும் கண்டுவிடுகிறது.
இதை நுஅமான் இப்னு பஷீர்(ரலி) அறிவித்தார்.

ஒவ்வரு உறுப்புக்கும் வேலை செய்யும் நேரம் ஓய்வு எடுக்க வேண்டிய நேரம் உள்ளது . எல்லா உறுப்புக்களும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்வதால் அதிகப்படியான காற்று உல் இழுக்க பட்டு எரிக்க பட்டு அதிக வெப்பமடைந்து வெப்ப காற்றாக தோல் வழியாக வெளியேற முயற்சிக்கும் போது உடலில் வெளியே சூடு தெரிகிறது . அதை தனிக்கவே தண்ணீரை கொண்டு சூட்டை குறைக்க சொல்லியுள்ளார் . பாமரர்களுக்கும் புரியும் விதத்தில் பின் வரும் தூதரின் அறிவுரைகள் உள்ளன .

3262. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
காய்ச்சல், நரகத்தின் கடுமையான வெப்பத்தால் உண்டாகிறது. எனவே, அதைத் தண்ணீரால் தணித்துக் கொள்ளுங்கள்.
என ராஃபிஉ இப்னு கதீஜ்(ரலி) அறிவித்தார்.
Volume :3 Book :59

3263. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
காய்ச்சல் நரகத்தின் பெருமூச்சினால் உண்டாகிறது. எனவே, அதைத் தண்ணீரால் தணித்துக் கொள்ளுங்கள்.
என ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார்.
Volume :3 Book :59

Reply

A.Abdulrajak December 4, 2018 at 4:43 pm

காச்சலோ , மழையோ, ஒளியோ , மதுவோ , முக திரையோ, பிறை பார்த்தாலோ எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு குரான் வசனத்தையோ, ஒரு ஹதீஸையோ வைத்தோ முடிவுக்கு வந்து விட கூடாது .அது சம்பந்தமான அணைத்து குரான் வசனங்களையும் ஹதீஸ்களையும் பார்த்து விட்டு தான் முடிவுக்கு வர வேண்டும் .ஒவ்வன்றிலும் புது வித detail விளக்கம் கிடைக்கும் .

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: