திருக்குர்ஆனில் கூறப்படும் கணவனின் பண்புகள்

in வீடியோ


உரை மௌலவி. முபாரக் மதனி

திருக்குர்ஆன் பார்வையில் பெண்களின் உரிமைகள் உரை

திருக்குர்ஆனில் கூறப்படும் கணவனின் பண்புகள்

video from tmmk.in

{ 1 comment }

Riyas kani March 5, 2011 at 2:49 am

intha islamiya pani inithe thodarattum…..

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: