‘ரியா’ மறைவான இணைவைப்பு

in இணைவைத்தல்
 

ஆசிரியர் : அபூ அம்மார் யாசிர் அல் காழி – தமிழில் : M. H.. ஜவாஹிருல்லாஹ் 

 

நற்கூலி பெற்றுத் தரும் செயல்கள் எவை? 

ரியாவினால் ஏற்படும் அபாயங்கள் 

 

ரியா”வைப் பற்றி முன்னெச்சரிக்கைகள்! 

நற்செயல்களைப் பாழ்படுத்தும் துர்க்குணங்கள் 

ரியாவாக கருதப்படாத செயல்கள்! 

 

ரியா கலப்பில்லாத இறை நம்பிக்கைக்கு வழி என்ன? 

{ 1 comment… read it below or add one }

haja jahabardeen October 26, 2010 at 3:44 am

there was a good explanation about riyaa , thanks for giving the good advise to avoid it , Allahu guide us and protect us from riyaa.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: