நிராகரிக்கப்படும் நபி மொழிகள்

in வீடியோ

மௌலவி அப்பாஸ் அலி

ஜித்தா(TNTJ) த.த.ஜ. சகோதரர்களுக்கான சிறப்பு கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

மார்க்கத்தின் ஆதாரம் குர்ஆன் ஹதீஸா? அல்லது மனோயிச்சையா?

{ 1 comment… read it below or add one }

Sadiq April 22, 2015 at 6:33 pm

If he Is true send him to Participate (Veevaataham) with TNTJ Immams.
Then we will decide

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: