நபி (ஸல்) அவர்களுடைய அரஃபாவுடைய நாள் எது ? வியாளக்கிழமையா ? அல்லது வெள்ளிக்கிழமையா ?

Post image for நபி (ஸல்) அவர்களுடைய அரஃபாவுடைய நாள் எது ? வியாளக்கிழமையா ? அல்லது வெள்ளிக்கிழமையா ?

in சந்திர நாட்காட்டி

நபி (ஸல்) அவர்களுடைய அரஃபாவுடைய நாள் எது ?” வியாளக்கிழமையா ?” அல்லது வெள்ளிக்கிழமையா ?”
  “துல்கஅதா மாதத்தில் ஐந்து நாள்கள் எஞ்சியிருந்தபோது மக்காவை நோக்கிப் புறப்பட்டார்கள்”

● ஆயிஷா (ரலி) அறிவித்தார். நாங்கள் இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் துல்கஅதா மாதத்தில் ஐந்து நாள்கள் எஞ்சியிருந்தபோது (துல்கஅதா பிறை 25,ல்) புறப்பட்டோம். அப்போது நாங்கள் ஹஜ்ஜை மட்டுமே நிறைவேற்ற எண்ணியிருந்தோம். மக்காவை நாங்கள் நெருங்கியபோது இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள், குர்பானிப் பிராணியைத் தம்முடன் கொண்டு வராதவர்கள் கஅபாவை வலம்வந்து ஸஃபா, மர்வாவுக்கிடையே ஓடி முடித்ததும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டு விடும்படி உத்தரவிட்டார்கள். தாமும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபட்டார்கள். பிறகு (ஹஜ்ஜுக்காக மற்றொரு இஹ்ராம் அணிந்து கொண்டார்கள்) பிறகு, நஹ்ருடைய (துல்ஹஜ் 10ம்) நாளில் எங்களிடம் மாட்டிறைச்சி கொண்டு வரப்பட்டது. நான், ‘இது என்ன?’ என்று கேட்டேன். மக்கள், ‘இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது மனைவியின் சார்பாக (தியாகப் பிராணியை) அறுத்து பலியிட்டார்கள்’ என்று பதிலளித்தார்கள். ஸஹீஹ் புகாரி : 2952. 1709, 1720, 1638, அத்தியாயம் : 56. அறப்போரும் அதன் வழிமுறைகளும். அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஸஹீஹ் புகாரி : 1545. அத்தியாயம் : 25. ஹஜ்.

☪  துல்ஹஜ் பிறை ஐந்தாம் நாள் மக்காவை சென்றடைந்தார்கள். உம்ராவையும் நிறைவேற்றினார்கள். 

● அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அறிவித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் எண்ணெய் தடவித் தலைசீவி வேட்டியும் துண்டும் அணிந்து தம் தோழர்களோடு மதீனாவிலிருந்து (இறுதி ஹஜ்ஜுக்குப்) புறப்பட்டார்கள். உடல் மீது ஒட்டிக் கொள்ளும் அளவு குங்குமப்பூ தோய்க்கப்பட்ட ஆடையைத் தடை செய்தார்களேயன்றி வேட்டி, துண்டு அணிவதைத் தடுக்கவில்லை – துல்ஹுதைஃபாவிற்குக் காலை நேரத்தில் வந்தடைந்தார்கள். பிறகு தமது வாகனத்தில் ஏறியமர்ந்து பய்தா எனும் (குன்றுப்) பகுதியின் சமதளத்தை அடைந்ததும் அவர்களும் அவர்களின் தோழர்களும் இஹ்ராம் அணிந்தார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் தமது ஒட்டகத்தில் அடையாளமாகச் சிலவற்றைத் தொங்கவிட்டார்கள். இந்நிகழ்ச்சி துல்கஅதாவில் ஐந்து நாள்கள் மீதமிருக்கும்போது நடந்தது.

துல்ஹஜ் ஐந்தாம் நாள் மக்கா சென்றடைந்தபோது கஅபாவை வலம் வந்து ஸஃபா மர்வாவிற்கு மத்தியில் ஓடினார்கள். (உம்ராவை முடித்தாலும்) அவர்கள் குர்பானியின் ஒட்டகத்தைத் தம்மோடு கொண்டு வந்ததனால், (தலை முடி களைந்து) இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவில்லை. பிறகு ஹஜ்ஜுக்கு இஹ்ராம் அணிந்த நிலையில் மக்காவின் மேற்பகுதி ஹஜுன் எனும் மலையில் இறங்கினார்கள். மக்கா வந்ததும் கஅபாவை வலம் வந்தவர்கள் அரஃபாவிலிருந்து திரும்பிய பின்னரே மீண்டும் கஅபாவிற்கு வந்தார்கள். இதற்கு இடையில் கஅபாவை நெருங்கவில்லை. தம் தோழர்களுக்குக் கஅபாவை வலம் வரவும் ஸஃபா, மர்வாவில் ஓடவும், பிறகு தலை முடியைக் குறைக்கவும் இஹ்ராமிலிருந்து விடுபடவும் கட்டளையிட்டார்கள். இது தம்மோடு குர்பானிக்கான ஒட்டகங்களைக் கொண்டு வராதவர்களுக்குச் சொல்லப்பட்டதாகும். இவர்களில் மனைவியோடு வந்தவர்கள் உடலுறவு கொள்வது, நறுமணங்கள், (வண்ண) ஆடைகள் அணிவது ஹலாலாகும். ஸஹீஹ் புகாரி : 1545. அத்தியாயம் : 25. ஹஜ்.

☪  துல்ஹஜ் பிறை எட்டில் மறுபடி இஹ்ராம் அணிந்து மினா சென்றார்கள்.

● நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் பிறை எட்டில்  இஹ்ராம் அணிந்து தமது வாகனத்தில் ஏறி மினா சென்று லுஹர் , அஸர் , மஃஅரிப், இஷா, ஃபஜ்ர், என ஐந்து நேரத் தொழுகைகளை அங்கு தொழுதார்கள், ( அனஸ்பின் மாலிக் (ரலி) ஜாபிர் (ரலி)இப்னு உமர் (ரலி) அதாஃ (ரஹ்) அபுல் ஸுபைர் (ரஹ்) உபைத் பின் ஜுரைஜ்(ரஹ்) அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃபை (ரஹ்) புகாரி – பாகம் 02, பக்கம் – 379, பாடம், 82, பக்கம், 380, பாடம் – 83, &, 1763, 1764, 1653, 1654, )

☪  துல்ஹஜ் பிறை ஓன்பதில் அரஃபா சென்றார்கள். 

● நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் பிறை எட்டில்  இஹ்ராம் அணிந்து தமது வாகனத்தில் ஏறி மினா சென்று லுஹர் , அஸர் , மஃஅரிப், இஷா, ஃபஜ்ர், என ஐந்து நேரத் தொழுகைகளை அங்கு தொழுதார்கள், ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பின்னர் சூரியன் உதயமாகி சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர், (துல்ஹஜ் பிறை ஒன்பதாவது நாள்) அரஃபா நோக்கிப் பயணமானார்கள், ( அனஸ்பின் மாலிக் (ரலி) ஜாபிர் (ரலி)இப்னு உமர் (ரலி) அதாஃ (ரஹ்) அபுல் ஸுபைர் (ரஹ்) உபைத் பின் ஜுரைஜ்(ரஹ்) அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃபை (ரஹ்) புகாரி – பாகம் 02, பக்கம் – 379, பாடம், 82, பக்கம், 380, பாடம் – 83, &, 1763, 1764, 1653, 1654, )

☪  நடுப்பகல் நேரம் தாண்டியதும் தனது கஸ்வா ஒட்டகத்தில் அமர்ந்தார்கள். 

● நபி (ஸல்) அவர்கள் துல்ஹஜ் பிறை எட்டில்  இஹ்ராம் அணிந்து தமது வாகனத்தில் ஏறி மினா சென்று லுஹர் , அஸர் , மஃஅரிப், இஷா, ஃபஜ்ர், என ஐந்து நேரத் தொழுகைகளை அங்கு தொழுதார்கள், ஃபஜ்ர் தொழுகைக்குப் பின்னர் சூரியன் உதயமாகி சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர், (துல்ஹஜ் பிறை ஒன்பதாவது நாள்) அரஃபா நோக்கிப் பயணமானார்கள், அரஃபாவில் “நமிரா” என்ற இடத்தில் அவர்களுக்காகக் கூடாரம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது, அக்கூடாரத்தில் சூரியன் நடுப்பகலைத் தாண்டும் வரை தாமதித்திருந்தார்கள், நடுப்பகல் நேரம் தாண்டியவுடன் தனது கஸ்வா ஒட்டகத்தைத் தயார்படுத்தச் செய்து அதில் ஏறி வாகனித்து “பத்னுல் வாதி” என்ற இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கு நபி (ஸல்) அவர்களைச் சுற்றி ஒரு இலட்சத்து இருபத்து நான்காயிரம் அல்லது ஒரு இலட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் நபித்தோழர்கள் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு மத்தியில் நின்றுகொண்டு உரையாற்றத் தயாரானார்கள், ( அனஸ்பின் மாலிக் (ரலி) ஜாபிர் (ரலி)இப்னு உமர் (ரலி) அதாஃ (ரஹ்) அபுல் ஸுபைர் (ரஹ்) உபைத் பின் ஜுரைஜ்(ரஹ்) அப்துல் அஸீஸ் பின் ருஃபை (ரஹ்) புகாரி – பாகம் 02, பக்கம் – 379, பாடம், 82, பக்கம், 380, பாடம் – 83, &, 1763, 1764, 1653, 1654, அர்ரஹீக் அல்மக்தூம், 558 – 564,)

☪  அவ்வேளை நபி (ஸல்) அவர்கள் நோன்பாக இருக்கின்றார்களா என அறிய மக்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். 

● காரணம்; திங்கள்கிழமை, வியாழக்கிழமைகளில் (மனிதர்களின்) செயல்கள் அல்லாஹ்விடம் எடுத்துச் சமர்ப்பிக்கப்படும். (எனவே) நான் நோன்பாளியாக இருக்கும் நிலையில் எனது செயல்கள் (அல்லாஹ்விடம்) எடுத்துச் சமர்ப்பிக்கப்படுவதை விரும்புகிறேன். என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்; (அபூஹுரைரா (ரலி) திர்மிதி, 747, முஸ்லிம், 2565, நஸாயி, ரியாழுஸ்ஸாலிஹீன்,1256, ) மற்றும்.

● அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (ஒவ்வொரு) திங்கள்கிழமைகளிலும், வியாழக்கிழமைகளிலும், முயற்சி செய்து நோன்பு வைப்பார்கள். அறிவிப்பவர்; (ஆயிஷா (ரலி) திர்மிதி, 745) எனும் அறிவித்தல்களுக்கு அமைவாக;  வியாழக்கிழமையான அன்று நபி (ஸல்) அவர்கள் நோன்பாக இருக்கின்றார்கள் என்று சிலரும், நோன்பு நோற்கவில்லை என்று சிலரும், கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள், அதனைத் திடமாக அறிந்துகொள்வதற்காகவே நபியவர்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் பால் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டது,;

● உம்முல் ஃபழ்ல் பின்த் அல்ஹாரிஸ்(ரலி) அறிவித்தார். அரஃபா நாளில் நபி(ஸல்) அவர்கள் நோன்பு நோற்றிருப்பது சம்பந்தமாக மக்கள் என்னிடம் சர்ச்சை செய்து கொண்டிருந்தனர். சிலர், ‘நபி(ஸல்) அவர்கள் நோன்பு நோற்றுள்ளார்கள்’ என்றும் இன்னும் சிலர், ‘இல்லை’ என்றும் கூறிக் கொண்டிருந்தனர். எனவே நான் நபி(ஸல்) அவர்களுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் பாலைக் கொடுத்தனுப்பினேன்; அவர்கள் தங்களின் ஒட்டகத்தின் மீதமர்ந்து கொண்டே அதைக் குடித்தார்கள்.( ஸஹீஹ் புகாரி : பாகம், 2, பக்கம், 383, பாடம், 85, &, 1658, பக்கம், 386, பாடம், 88, &, 1661. அத்தியாயம் : 25. ஹஜ்) காரணம், அவ்வாறு;

அரஃபாவில் நின்ற நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு ஏன் பால் கொடுத்து விடப்பட்டது? என்பதை இது சம்பந்தமாக மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஹதீஸை நியாயமான முறையில் சிந்தித்தாலே நபி (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவில் நின்றது வியாழக்கிழமைதான் என்பது நிரூபனமாகும். காரணம்;

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கள்கிழமை, மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் சுன்னத்தான நோன்பை நோற்பவர்களாக இருந்துள்ளார்கள். முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் திங்கள் மற்றும் வியாழன் அன்று நோன்பு நோற்றுக் கொள்ளுமாறு ஏவியுமுள்ளார்கள்.

அதே நேரத்தில் அரஃபாவில் ஒன்றுகூடும் ஹாஜிகள் நோன்பு நோற்கக்கூடாது என்பதையும் இந்த உம்மத்திற்கு சொன்னது இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள்தான். எனவே;

நபி (ஸல்) அவர்களுடைய அரஃபாவுடைய நாள் வியாழக்கிழமையாக இருந்த காரணத்தினால்தான், அந்த வியாழக்கிழமை அன்று நபி (ஸல்) அவர்கள் சுன்னத்தான நோன்பை நோற்றுள்ளார்களா? என்பதை அறிய பால் கொடுத்து விடப்பட்டது.

அரஃபா நாள் வெள்ளிக்கிழமை என்று இருந்திருந்தால் இப்படி பரிசோதிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. காரணம் வெள்ளிக்கிழமை சுன்னத்தான நோன்பு என்பது இல்லை. அதற்குத் தடை வந்துள்ளது;

  வெள்ளிக்கிழமை மாத்திரம் சுன்னத்தான நோன்பு என்பது இல்லை.

● ஜுவைரியா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது :- நான் வெள்ளிக்கிழமை நோன்பு நோற்றிருந்தபோது நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம் வந்தார்கள் .நேற்று  நோன்பு நோற்றிருந்தாயா ?” என்று கேட்டார்கள் நான் “இல்லை!” என்றேன். நாளை நோன்பு நோற்க விரும்புகிறாயா?” என்றுகேட்டார்கள் அதற்கும் “இல்லை” என்றேன் (இதைக் கேட்ட) நபி (ஸல்) அவர்கள் “அப்படியானால் இன்று நோற்றுள்ள நோன்பை முறித்துவிடு!” என்று கூறினார்கள் . (புகாரி-1986)

அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் :- உங்களில் எவரும் வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன்னர் ஒரு நாளைச் சேர்க்காமல் அல்லது அதற்குப் பின்னர் ஒரு நாளைச் சேர்க்காமல் வெள்ளிக்கிழமை மாத்திரம் நோன்பு நோற்க வேண்டாம் !” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் . (புகாரி-1984,1985) மேலும்;

☪  “யவ்முன் நஹருடைய” இறுதிப் பேருரையின் நாளில்;

● அபூ பக்ரா நுஃபைஉ இப்னு ஹாரிஸ் (ரலி) இப்னு உமர் (ரலி) இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) ஆகியோர் அறிவித்தார்கள்,  ‘வானங்களும் பூமியும் படைக்கப்பட்ட நாளில் இருந்த (பழைய) நிலைக்குக் காலம் திரும்பிவிட்டது. ஆண்டு என்பது பன்னிரண்டு மாதங்களாகும். அவற்றில் நான்கு மாதங்கள் புனிதமானவை. (அவற்றில்) மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடியவை. அவை துல்கஅதா, துல்ஹஜ் மற்றும் முஹர்ரம் ஆகியனவாகும். (மற்றொன்று) ஜுமாதல் ஆம்ராவுக்கும் ஷஅபான் மாதத்திற்கும் இடையிலுள்ள ‘முளர்’ குலத்தாரின் ரஜப் மாதமாகும்’ என்று இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். (ஹஜ்ஜத்துல் வதாவின்போது, துல்ஹஜ் 10ஆம் நாளான) “யவ்முன் நஹருடைய” நாளிலும்,  “அய்யாமுத் தஷ்ரீக்” உடைய இரண்டவது நாளிலும் மினாவில் வைத்து; நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு உரை நிகழ்த்தினார்கள். அப்போது,

‘இது எந்த மாதம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா?’ எனக் கேட்டார்கள். நாங்கள், ‘அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதருமே நன்கறிவர்’ என்றோம். அவர்கள் அந்த மாதத்திற்கு வேறு பெயர் சூட்டுவார்களோ என்று நாங்கள் எண்ணுமளவிற்கு மெளனமாக இருந்துவிட்டு, ‘இது துல்ஹஜ் மாதம் இல்லையா?’ என்று கேட்டார்கள். நாங்கள், ‘ஆம்’ என்றோம். (பிறகு,) ‘இது எந்த நகரம்?’ எனக் கேட்டார்கள். அதற்கு நாங்கள், ‘அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதருமே நன்கறிவர்’ என்றோம். அப்போதும், அவர்கள் அதற்கு வேறு பெயர் சூட்டுவார்களோ என்று நாங்கள் எண்ணுமளவிற்கு மெளனமாக இருந்துவிட்டு, ‘இது (புனிதமிக்க) நகரமல்லவா? எனக் கேட்க, நாங்கள், ‘ஆம்’ என்றோம். மேலும், ‘இது எந்த நாள்?’ என்று கேட்டார்கள். நாங்கள், ‘அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதருமே நன்கறிவர்’ என்றோம். அவர்கள் அதற்கு வேறு பெயர் சூட்டுவார்களோ என்று நாங்கள் எண்ணுமளவிற்கு மெளனமாக இருந்துவிட்டு, ‘இது நஹ்ருடைய (துல்ஹஜ் 10ஆம்) நாள் அல்லவா?’ எனக் கேட்க, நாங்கள், ‘ஆம்’ என்றோம். (பிறகு,)

‘உங்களின் புனிதமிக்க இந்த நகரத்தில், உங்களின் புனிதமிக்க இந்த மாதத்தில் இன்றைய தினம் எந்த அளவு புனிதமானதோ அந்த அளவிற்கு உங்கள் உயிர்களும் உங்கள் உடைமைகளும் – உங்கள் மானமும் – உங்களுக்குப் புனிதமானவையாகும். நீங்கள் (மறுமையில்) உங்களுடைய இறைவனைச் சந்தீர்ப்பீர்கள். அப்போது அவன் உங்களிடம் உங்கள் செயல்கள் குறித்து விசாரணை செய்வான். அறிந்து கொள்ளுங்கள்: எனக்குப் பிறகு ஒருவர் மற்றவரின் கழுத்தை வெட்டி மாய்த்துக் கொள்ளும் வழி கெட்டவர்களாய் நீங்கள் மாறிவிடாதீர்கள். இதோ! இங்கு வந்தவர்கள் வராதவர்களுக்கு (நான் சொன்ன கட்டளைகளை) அறிவித்துவிடுங்கள். ஏனெனில், இச்செய்தி எவரிடம் தெரிவிக்கப்படுகிறதோ அவர், தாம் யாரிடமிருந்து இதைக் கேட்டாரோ அவரைவிட (அதாவது தமக்கு இதைச் சொன்னவரை விட) நன்கு (புரிந்து) பாதுகாப்பவராக இருக்கலாம்.

இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முஹம்மத் இப்னு சீரீன் (ரஹ்) இதை அறிவிக்கும்போது, ‘முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் உண்மை கூறினார்கள்’ என்று கூறுவார்கள். பிறகு, நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘நான் உங்களிடம் (இறைச் செய்திகள் அனைத்தையும்) சேர்த்துவிட்டேனா?’ என்று இரண்டு முறை கேட்டார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முஹம்மத் இப்னு சீரீன் (ரஹ்) கூறினார். ‘உங்கள் மானமும்’ என்பதையும் சேர்த்தே அபூ பக்ரா (ரலி) கூறினார் என எண்ணுகிறேன். (ஸஹீஹ் புகாரி : 4406. 4409,  3197, 4662, 5550, 7447, 1834, 3189, 4313, முஸ்லிம் – 3467, 3468, 2632, முனது அஹ்மத், தஃப்ஸீர் தபரீ, தஃப்ஸீர் இப்னு மர்தவைஹி, இப்னு கஸீர், 4;261 – 269, 3;10, 11,) ஆக மேலேயுள்ள; நபி (ஸல்) அவர்களது இறுதி ஹஜ்ஜூவுடைய உரையில் இரண்டு விஷயங்கள் கவனிக்கத் தக்கவையாகும்.

(1) இன்றைய நாள் எந்த நாள்? என்று கேட்டு அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்களே இன்று “யவ்முன் நஹர்” – அறுத்துப் பழியிடும் நாள் என்று விடையளித்தது.

(2) உலகம் படைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து காலம் திரும்பி விட்டது என்ற அறிவிப்பு. 

இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் சற்று சிந்தியுங்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அரஃபாவில் நின்ற தினம் வியாழக்கிழமைதான் என்பது நிரூபனமாகும்.

அதாவது “யவ்முன்நஹர்” என்பது துல்ஹிஜ்ஜா 10-ஆம் நாளாகும். துல்ஹஜ்ஜூ 10-வது தினத்தில்தான் நாம்  பிராணிகளை அறுத்துப் பலியிடுவோம். துல்ஹிஜ்ஜா பிறை 9-இல் யாரும் பிராணிகளை அறுக்க மாட்டோம்.

☪  அது போலவே உலகம்  படைக்கப்பட்டது “வெள்ளிக்கிழமை” நிறைவு பெற்றது என்பதையும் நாம் அறிவோம்.

■ அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது:அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எனது கையைப் பிடித்துக்கொண்டு, “வல்லமையும் மாண்பும் மிக்க அல்லாஹ் சனிக்கிழமையன்று மண்ணை (பூமியை)ப் படைத்தான். அதில் மலைகளை ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று படைத்தான். மரங்களை திங்கட்கிழமை படைத்தான். துன்பத்தை செவ்வாய் கிழமையன்றும் ஒளியை புதன்கிழமையன்றும் படைத்தான். வியாழக்கிழமையன்று உயிரினங்களைப் படைத்து பூமியில் பரவச் செய்தான். (ஆதி மனிதர்) ஆதம் (அலை) அவர்களை வெள்ளிக்கிழமை படைத்தான்” என்று கூறினார்கள்.-இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. ஸஹீஹ் முஸ்லிம் : 5379. அத்தியாயம் : 50. நயவஞ்சகத் தன்மைகளும் அதற்குரிய தண்டனைகளும்)

☪  உங்கள் இறைவன் அல்லாஹ் ஆவான். அவனே வானங்களையும் பூமியையும் ஆறு நாட்களில் படைத்தான். (7:54, 11:7, 10:3, 25:59, 32:4, 50:38, 57:4, 50:49, 41:9, 10, 12)
இரண்டு நாட்களில் அல்லாஹ் வானங்களை ஏழாக அமைத்தான். (41:12) இரண்டு நாட்களில் அவன் பூமியைப் படைத்தான்.(41:9) பூமியில் மலைகளையும் நிறுவி உயிரினங்களுக்குத் தேவையான வாழ்வாதாரங்களையும் இரண்டு நாட்களில் அவன் படைத்தான். (41:10) போன்ற வசனங்களுக்கு; ஞாயிறு, திங்கள், ஆகிய இரு நாட்களில், பூமியையும், செவ்வாய், புதன், ஆகிய இரு நாட்களில் உயிரினங்களுக்குத் தேவையான வாழ்வாதாரங்களையும், வியாழன், வெள்ளி, ஆகிய இரு நாட்களில் ஏழு வானங்களும் படைக்கப்பட்டன. சனிக்கிழமை அன்று படைக்கும் பணி நடைபெறவில்லை. ஏனெனில் அது வாரத்தின் இறுதி நாளாகும். இதை முன்னிட்டே சனிக்கிழமைக்கு அரபி மொழியில் “யவ்முஸ் ஸப்த்” என்று சொல்லப்படுகிறது. “ஸப்த்” என்றால் (இயக்கத்தை) நிறுத்துதல் என்பது பொருள். (தஃப்ஸீர் இப்னு கஸீர் – 3;779,4;589,) ஆக அவை;

☪  ஞாயிறு முதல் வெள்ளி வரையுள்ள ஆறு நாட்களாகும். என்று இமாம் அஹ்மத் பின் ஹன்பல் (ரஹ்) முஜாஹித் (ரஹ்) ஆகியோர் கூறியுள்ளார்கள். (தஃப்ஸீர் இப்னு கஸீர் – 3;779) எனவே;

இப்போது நபியவர்களின் இறுதிப் பேருரையை மீண்டுமொருமுறை உன்னிப்பாகக் கவனியுங்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் உரை ஆற்றியது “யவ்முன் நஹர்” எனும்  துல்ஹிஜ்ஜா 10-ஆம் நாள், அன்று ஆதியில் படைக்கப்பட்ட நாள் போலவே தூய நிலைக்கு திகதிகள் பொருந்தி அமைந்தது என்பது விளங்கும். எனவே; இதன்படி;

நபி (ஸல்) அவர்களது இறுதி ஹஜ்ஜின் துல்ஹிஜ்ஜா 10-வது நாள் வெள்ளிக்கிழமைதான் “யவ்முன் நஹர்” என்றால்,  துல்ஹிஜ்ஜா 9-வது அரஃபாவுடைய நாள் வியாழக்கிழமை இல்லாமல் வேறென்ன? எனவே;

☪  சந்தேகமானவற்றைப் பின்பற்ற வேண்டாம். 

● தாரிக் இப்னு யுஹாப் (ரஹ்) அறிவித்தார்.யூதர்கள் உமர் (ரலி) அவர்களிடம், ‘நீங்கள் ஓர் இறைவசனத்தை ஓதுகிறீர்கள், அந்த வசனம் மட்டும எங்களிடையே இறங்கியிருந்தால் அந்நாளை நாங்கள் பண்டிகை நாளாக ஆக்கிக் கொண்டிருப்போம்’ என்று கூறினர். உமர் (ரலி), ‘அது எப்போது இறங்கியது? எங்கே இறங்கியது? அது இறங்கிய வேளையில் அரஃபா (ஃதுல்ஹஜ் -9ஆம்) நாளில் இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் எங்கேயிருந்தார்கள் என்பதையெல்லாம் அறிவேன். அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! நாங்கள் அப்போது அரஃபாவில் இருந்தோம். (இதன் மூன்றாம்) அறிவிப்பாளர் சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) கூறுகிறார்கள்; ‘இன்று உங்களின் மார்க்கத்தை உங்களுக்காக நான் முழுமையாக்கி விட்டேன்’ எனும் (திருக்குர்ஆன் 05:3 வது) வசனம் அருளப்பட்ட நாள் (சிலரின் அறிவிப்பிலுள்ளது போல்) வெள்ளிக் கிழமையாக இருந்ததா? அல்லது (வெள்ளிக்கிழமையாக) இல்லையா ?” என்று நான் (தீர்மானிக்க முடியாமல்) சந்தேகப்படுகிறேன். என்றார்கள். (ஸஹீஹ் புகாரி : 4606. 7268, 45, 4407, 4606, அத்தியாயம் : 65. திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை,தஃப்ஸீர் இப்னு கஸீர், பாகம், 3, பக்கம், 42, 43,)

என மேலே உள்ள ஹதீஸின் நேரடி அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் அஸ்ஸவ்ரீ (ரஹ்) அவர்களே; ‘இன்று உங்களின் மார்க்கத்தை உங்களுக்காக நான் முழுமையாக்கி விட்டேன்’ எனும் (திருக்குர்ஆன் 05:03 வது) வசனம் அருளப்பட்ட நாள் (சிலரின் அறிவிப்பிலுள்ளது போல்) வெள்ளிக் கிழமையாக இருந்ததா? அல்லது (வெள்ளிக்கிழமையாக) இல்லையா ?” என்று நான் (தீர்மானிக்க முடியாமல்) சந்தேகப்படுகிறேன். என்றார்கள். இதுதொடர்பாக வரும் மற்ற மற்ற அறிவிப்புகளிலும் இவர்களும் இடம்பெறுவதாலும் ஹதீஸை அறிவிக்கும் அவர்களே வியாழக்கிழமையா?” அல்லது வெள்ளிக்கிழமையா?” என சந்தேகப்படுவதால்;

■ சந்தேகம் ” என்பதற்குத் தூய இஸ்லாத்தில் துளிகூட இடமில்லை 49:12 அது போன்றே சந்தேகங்களின் பிறப்பிடமாகக் கருதப்படும்

■ அனுமானம் . அன்னளவு . யூகம் . தோராயமானது குத்துமதிப்பு,,,,,,, போன்றவற்றுக்கும்   தூய இஸ்லாத்தில் துளிகூட இடமில்லை. என்பதனை பரிசுத்த அல்குர்ஆன் இவ்வாறு பேசுகின்றது

■ உமக்குத் திட்டவட்டமான அறிவு இல்லாத விஷயங்களை நீர் பின்பற்றவேண்டாம் 17:36

■ பாவி ஒருவன் உங்களிடம் ஒரு செய்தியைக் கொண்டு வந்தால் அதைத் தீர்க்கமாக விசாரித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்,,,,;,,,49:06

■ இன்னும் அவர்கள் தங்களது இறைவனுடைய  (வேத) வசனங்களைக்கொண்டு நினைவூட்டப்பட்டால் செவிடர்களையும் குருடர்களையும் போல் அவற்றின் மீது
(சென்று) விழமாட்டார்கள் 25:73,

■ (மனிதர்களின் சிலர்) இவர்களுடனும் இல்லை அவர்களுடனும் இல்லை இரு பிரிவினர்களுக்கிடையே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் 04:143

■ அவர்களுடைய இருதயங்கள் சந்தேகத்திலேயே இருக்கின்றன ஆகவே அவர்கள் தமது சந்தேகங்களினால் (இங்குமங்குமாக) உழலுகின்றார்கள் 09:45,

■ அவர்கள் ஒரு காலை முன்னெடுத்து வைத்தால் மறு காலைப்பின்னோக்கி வைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எதிலும் ஓர் உறுதியான நிலைப்பாடு கிடையாது
அவர்கள் தடுமாற்றத்திற்கும் அழிவுக்கும் ஆளான மக்கள் ஆவர் அவர்கள்  இவர்களுடனும் இல்லை அவர்களுடனும் இல்லை -தஃப்ஸீர்இப்னுகஸீர் 04:பக்கம் 289,290,

■ மேலும் மனிதர்களில் சிலர் இருக்கின்றார்கள்  அவர்கள் (அந்தப்பக்கமும் இல்லாமல் இந்தப்பக்கமும் இல்லாமல் மதில்மேல் பூனை போன்று ) விளிம்பில் நின்றுகொண்டு அல்லாஹ்வை வணங்குகின்றனர் அவர்கள் இம்மையையும் இழந்து விட்டார்கள் மறுமையையும் இழந்து விட்டார்கள் இதுதான் பகிரங்கமான நஷ்டமாகும் 22:11,

■  அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அனுமானம், யூகம், சந்தேகமானவற்றைப் பின்பற்றுவது,  என்பது எவ்வளவு பெரிய பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கிறது. மேலும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்  (ஸல்) அவர்கள் கூறுவதைப்பாருங்கள்

☪ உமக்கு சந்தேகம் தருபவற்றை விட்டும் நீர் விலகிவிடுவீராக சந்தேகமற்ற உறுதியான விஷயங்களின் பால் நீர் சென்று விடுவீராக என்று நபி  (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் நுஃமான் பின் பஷீர் (ரலி) ஹஸ்ஸான்பின் அபீ ஸனான் (ரஹ்) புகாரி பாகம் 02 பக்கம் 700, பாடம் 03 &ஹதீஸ் எண் 52, திர்மிதி, அஹ்மத்,

☪ உமக்கு சந்தேகம் ஏற்படுத்துவதை விட்டும் விலகி வடுவீராக உமக்கு சந்தேகம் ஏற்படாதவைகளின் பக்கமாகச் சென்று விடுவீராக நிச்சயமாக உன்மையானது அமைதி.
பொய்யானது சந்தேகம். என்று நபி  (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் -அபூ முஹம்மது ஹஸன் இப்னு அலி  (ரலி) திர்மிதி. 2518,ரியாதுஸ் ஸாலிஹீன். 55,593

☪ எவர் சந்தேகத்திற்கிடமானவைகளைத் தவிர்த்துக் கொள்கின்றாரோ அவர் தனது மார்க்கத்திற்கும் தனது மானம் மரியாதைக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்துபவைகளை
விட்டும் விலகித் தூய்மையானவராகி விடுகின்றார் எவர் சந்தேகமானவைகளில் போய் விழுகின்றாரோ அவர் பாவமானவைகளில் சென்றுவிடக்கூடும் எச்சரிக்கை,,,,,,,,,
என்று நபி  (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் நுஃமான் பின் பஷீர்  (ரலி) அவர்கள் புகாரி -52,ரியாதுஸ் ஸாலிஹீன் 588, முஸ்லிம் -1599.

☪ நபி  (ஸல்) அவர்கள் பள்ளிவாசலில் இஃதிகாஃப் இருக்கும் போது அவர்களைச் சந்திக்க அவர்களின் துணைவியார் ஸஃபிய்யா  (ரலி) அவர்கள் வந்தார்கள் சிறிது நேரம் நபி (ஸல்) அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டு வீட்டிற்குத் திரும்ப ஆயத்தமானார்கள் அது இரவு நேரமாக இருந்தது

எனவே ஸஃபிய்யா  (ரலி) அவர்கள் வீட்டைச் சென்றடையும் வரை அவர்களுடன் நபி  (ஸல்) அவர்கள் செல்லலானார்கள் அவ‌ர்களது இல்லம் மதீனாவின் புறநகர்ப் பகுதியில் அமைந்திருந்தது அவர்களிருவரும் சிறிது தூரம் வந்ததும் அன்ஸாரித் தோழர்களில் இருவர் நபி  (ஸல்) அவர்களின் எதிரில் வந்தனர் ( தமது துணைவியருடன் சென்றுகொண்டிருந்த ) நபி (ஸல்) அவர்களைப் பார்த்தபோது அவ்விருவரும் வேகமாகச் சென்றனர்

உடனே அவர்களை நோக்கி நபி  (ஸல்) அவர்கள் சற்று பொறுங்கள் இவர்  (எனது மனைவி) ஸஃபிய்யா என்று கூறினார்கள் இதைக்கேட்ட அவ்விருவரும் அல்லாஹ்
தூயவன் அல்லாஹ்வின் தூதரே  (உங்கள்மீதா நாங்கள் சந்தேகப்படப்போகிறோம்? ) என்றனர்

அதற்கு நபி  (ஸல்) அவர்கள் ஷைத்தான் ஆதமுடைய மகனின் இரத்த நாளங்களிலெல்லாம் ஓடுகிறான் அவன் உங்கள் உள்ளங்களில் ஏதேனும் சந்தேகத்தையோ அல்லது தீய எண்ணத்தையோ விதைத்துவிடுவான் என நான் அஞ்சுகிறேன் என்று கூறானார்கள் புகாரி -3281, முஸ்லிம், அபூதாவூத், இப்னுமாஜா முஸ்னத்அஹமத் தாரமி 49:12

மேற்காணும் அறிவிப்புகளின் மூலம் அல்லாஹ்வும் அவனது தூதர்  (ஸல்) அவர்களும் சந்தேகம் என்பவற்றுக்கு முற்று முழுதாகத் தடை விதித்துள்ளார்கள் என்பதைச் சந்தேகமின்றி எம்மால் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது; எனவே இது விடயத்தில் இறைத்தூதர் (ஸல்) அவர்களுடைய அரஃபாவுடைய நாள் வியாழக்கிழமைதான் என்பதற்கான போதுமான ஆதாரங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் இருப்பதனாலும், வெள்ளிக்கிழமை என்று வருவதெல்லாம் சந்தேகத்துக்குரியதாகவும் இருப்பதனாலும். நாம் அனைவரும் சந்தேகமானவற்றை விட்டும் விலகிச் சந்தேகம் இல்லாததன் பக்கமாகச் செல்வோம் வாருங்கள்.

எஸ், எம், அமீர், நிந்தாவூர், இலங்கை.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: