தீர்வை நோக்கி (இஸ்லாம் கூறும் பிறைக்கணக்கு)

in சந்திர நாட்காட்டி,வீடியோ

உரை:சகோதரர்.A.M.G.மசூது
இந்திய ஹிஜ்ரி கமிட்டி — சென்னை
தொடர்புக்கு:-99410 73981, 93828 31196, 99626 44000
மின்அஞ்சல் முகவரி: hijriindia@gmail.com
இணையத்தளம் முகவரி: www.lunarcalendar.in, www.mooncalendar.in

பாம்பன் பிறை ஆய்வு நிகழ்ச்சி

Leave a Comment

Previous post:

Next post: